• IVAT coatings

  IVAT je prisutan na tržištu sa ogromnim brojem proizvoda : boje i lakovi (akrilne,sintetičke epoxy,poliuretani, nitro boje, metalik , kamionske boje) gitevi, špric gitevi,bezbojni lakovi, razređivači,herteri,aktivatori, mix sistemi za poliuretan, metalik boje,akrilne boje konvencije kao i vodeni sistema čime pokriva kompletan auto program kao i industriju. Fabrika IVAT je počela sa radom 1987 godine i jedan je od vodećih evropskih proizvođača boja i lakova za auto industriju kao i za samu industriju.

 • IVAT coatings

  IVAT je prisutan na tržištu sa ogromnim brojem proizvoda : boje i lakovi (akrilne,sintetičke epoxy,poliuretani, nitro boje, metalik , kamionske boje) gitevi, špric gitevi,bezbojni lakovi, razređivači,herteri,aktivatori, mix sistemi za poliuretan, metalik boje,akrilne boje konvencije kao i vodeni sistema čime pokriva kompletan auto program kao i industriju. Fabrika IVAT je počela sa radom 1987 godine i jedan je od vodećih evropskih proizvođača boja i lakova za auto industriju kao i za samu industriju.

 • IVAT coatings

  IVAT je prisutan na tržištu sa ogromnim brojem proizvoda : boje i lakovi (akrilne,sintetičke epoxy,poliuretani, nitro boje, metalik , kamionske boje) gitevi, špric gitevi,bezbojni lakovi, razređivači,herteri,aktivatori, mix sistemi za poliuretan, metalik boje,akrilne boje konvencije kao i vodeni sistema čime pokriva kompletan auto program kao i industriju. Fabrika IVAT je počela sa radom 1987 godine i jedan je od vodećih evropskih proizvođača boja i lakova za auto industriju kao i za samu industriju.

 • IVAT coatings

  IVAT je prisutan na tržištu sa ogromnim brojem proizvoda : boje i lakovi (akrilne,sintetičke epoxy,poliuretani, nitro boje, metalik , kamionske boje) gitevi, špric gitevi,bezbojni lakovi, razređivači,herteri,aktivatori, mix sistemi za poliuretan, metalik boje,akrilne boje konvencije kao i vodeni sistema čime pokriva kompletan auto program kao i industriju. Fabrika IVAT je počela sa radom 1987 godine i jedan je od vodećih evropskih proizvođača boja i lakova za auto industriju kao i za samu industriju.

 • IVAT coatings

  IVAT je prisutan na tržištu sa ogromnim brojem proizvoda : boje i lakovi (akrilne,sintetičke epoxy,poliuretani, nitro boje, metalik , kamionske boje) gitevi, špric gitevi,bezbojni lakovi, razređivači,herteri,aktivatori, mix sistemi za poliuretan, metalik boje,akrilne boje konvencije kao i vodeni sistema čime pokriva kompletan auto program kao i industriju. Fabrika IVAT je počela sa radom 1987 godine i jedan je od vodećih evropskih proizvođača boja i lakova za auto industriju kao i za samu industriju.